Corona-News

Beste ARDEX-partner,

Als internationaal familiebedrijf met vestigingen in meer dan 50 landen over de hele wereld zijn we ons zeer bewust van de verstrekkende gevolgen van het coronavirus. De gezondheid en het welzijn van onze klanten en zakenpartners, maar ook van onze medewerkers en hun gezinnen hebben uiteraard de hoogste prioriteit. Wij voeren alle aanbevolen hygiënemaatregelen uit en hebben verdere voorzorgsmaatregelen genomen. Verder spreekt het voor zich dat we de aanbevelingen van het RIVM, het Robert Koch Instituut, de WHO en de gezondheidsautoriteiten volgen.

Huidige status per 25 maart 2020

Productie: Wij zijn in staat ons bedrijf nog normaal te laten werken en zijn volledig in staat om te leveren.

Buitendienst: De buitendienst staat telefonisch of per e-mail tot uw beschikking.  Contactgegevens vindt u hier. Als u ondersteuning op de bouwplaats nodig heeft, neem dan direct contact op met uw contactpersoon - wij vinden samen met u een oplossing.

Medewerkers: Door de maatregelen die op onze locatie zijn genomen, zijn er zo min mogelijk contacten onder onze medewerkers en zijn er bijna geen externe afspraken. We vertrouwen steeds meer op thuiswerkplekken. Op dit moment verschuiven we persoonlijke ontmoetingen naar telefonische en digitale communicatie. In bedrijfsterreinen waar dit niet mogelijk is, worden de aanbevolen hygiënemaatregelen in acht genomen.

Evenementen/trainingen: We hebben op dit moment alle gebeurtenissen opgeschort. We kijken ernaar uit om u te informeren zodra we onze trainingsactiviteiten hervatten. De eisen voor de inperking van virussen kunnen dagelijks veranderen. We zullen u op de hoogte blijven houden als de situatie verandert.

U kunt hier altijd de huidige status controleren.

Namens ons hele team wensen wij ieder van u een goede gezondheid toe en we kijken ernaar uit om u verder van dienst te zijn. Probeer alstublieft positief te blijven.

 

Hartelijke groeten,

Uw ARDEX-team

 

Cher partenaire ARDEX,

Parce que nous sommes une entreprise familiale internationale implantée dans plus de 50 pays dans le monde, nous sommes parfaitement conscients des répercussions considérables du coronavirus. Ces jours-ci, la santé et le bien-être de nos clients et partenaires ainsi que de nos collaborateurs et de leurs familles sont au cœur de nos préoccupations. Nous appliquons l'ensemble des recommandations en matière d'hygiène, auxquelles nous avons ajouté des précautions supplémentaires. Par ailleurs, nous observons bien évidemment les prescriptions de l'Institut Robert Koch ainsi que de l'OMS et des autorités sanitaires.
 
État actuel du 25 mars 2020


Sites de production nous travaillons normalement et sommes en mesure de fournir tous nos produits.

Service extérieur notre service extérieur est à votre disposition par téléphone ou par e-mail.  Vous trouverez ses coordonnées ici. Si vous avez besoin d'aide sur votre chantier, veuillez vous adresser directement à votre interlocuteur personnel – nous trouverons une solution ensemble.

Collaborateurs : grâce aux mesures prises sur notre site, les contacts entre nos collaborateurs sont réduits au strict minimum et pratiquement plus aucun rendez-vous n'a lieu à l'extérieur. Nous renforçons le recours au télétravail. Au lieu de rencontres personnelles, nous privilégions actuellement la communication téléphonique et numérique. Dans les domaines d'activité où cela n'est pas possible, nous respectons les recommandations en matière d'hygiène.

Manifestations/formations Actuellement, toutes les manifestations sont suspendues. Nous nous réjouissons d'ores et déjà de vous informer dès que nous pourrons reprendre nos activités de formation. Les exigences en vue d'endiguer le virus peuvent changer quotidiennement. Nous continuerons à vous tenir informé de toute évolution de la situation.

Au nom de toute notre équipe, nous souhaitons à chacun d'entre vous de rester en bonne santé et sommes ravis de continuer à être à votre service. Essayez s'il vous plaît de rester positif.

 


Cordialement

Votre équipe ARDEX

 

Lieber ARDEX-Partner, 

als internationales Familien-Unternehmen mit Standorten in über 50 Ländern der Welt sind wir uns der weitreichenden Auswirkungen des Corona-Virus sehr bewusst. In diesen Tagen stehen die Gesundheit und das Wohlbefinden unserer Kunden und Geschäftspartner sowie unserer Mitarbeiter und ihrer Familien an erster Stelle. Wir setzen alle empfohlenen Hygienemaßnahmen um und haben weitere Vorsichtsmaßnahmen ergriffen. Weiterhin ist es für uns selbstverständlich, dass wir die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts sowie der WHO und der Gesundheitsbehörden befolgen. 

Aktueller Status (Stand 19. März 2020 - wird laufend aktualisiert) 

Produktionsstandorte: Wir arbeiten im normalen Betrieb und sind voll lieferfähig.  

Außendienst: Der Außendienst steht Ihnen telefonisch oder per E-Mail gerne zur Verfügung.  Kontaktdaten finden Sie hier. Wenn Sie Unterstützung auf der Baustelle vor Ort benötigen, wenden Sie sich bitte direkt an Ihren Ansprechpartner – wir werden gemeinsam eine Lösung finden. 

Mitarbeiter: Durch Maßnahmen an unserem Standort finden so wenig Kontakte wie möglich unter unseren Mitarbeitern und nahezu keine externen Termine mehr statt. Wir setzen verstärkt auf Home-Office-Arbeitsplätze. Persönliche Treffen verlagern wir derzeit auf die telefonische und digitale Kommunikation. In Geschäftsbereichen, wo dies nicht möglich ist werden die Hygienemaßnahmen eingehalten. 

Veranstaltungen/Schulungen: Aktuell haben wir alle Veranstaltungen ausgesetzt. Wir freuen uns jetzt schon darauf, Sie zu informieren, sobald wir unsere Schulungsaktivitäten wieder aufnehmen. 

Die Anforderungen zur Eindämmung des Virus können sich täglich ändern, wir halten Sie weiterhin auf dem Laufenden, falls sich die Situation ändern sollte. 

Im Namen unseres gesamten Teams wünschen wir jedem von Ihnen gute Gesundheit und freuen uns darauf, Ihnen weiterhin zur Verfügung zu stehen. Versuchen Sie bitte positiv zu bleiben. 

Herzliche Grüße Ihr  

ARDEX-Team